GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Địa chỉ cơ quan: Xóm 5B, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Email: C2thanhphong.tc@gmail.com

Điện thoại: 0961011333

TRƯỜNG THCS THANH PHONG - CHIẾC NÔI ƯƠM MẦM TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG

I. LỊCH SỬ, TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

1. Qúa trình thành lập và phát triển

Trường THCS Thanh Phong, được tách ra từ trường cấp 2 Đại Đồng gồm: Thanh Phong, Thanh Đồng, Thanh Tường, Thanh Văn , Thanh Hưng ( Đóng tại Phủ Phát Sơn - thuộc xã Thanh Tường). Từ năm học 1965-1966, trong tình hình Mĩ leo thang chiến tranh bắn phá Miền Bắc, thực hiện chủ trương phân tán để đảm bảo an toàn; trường được tách ra, chuyển về đóng tại  khu vực Phủ Đức Thánh Thái Phó  - Phong Diên - Thanh Phong ). 

Trong năm học đầu tiên toàn trường có khoảng 180 học sinh ( Hai lớp 5, hai lớp 6 và hai lớp 7 ), 11 CB,GV do thầy giáo Giản Viết Trịch ( Quê Cát Văn) làm hiệu trưởng. Sau năm học đầu tiên, do quy mô trường lớp ngày càng đông; một lớp tiếp tục học tại Phủ còn lại chuyển về Cồn Tròn ( Nay là xóm 4B xã Thanh Phong). Thế hệ những nhà quản lý của những năm tháng gian khó đó gồm : thầy Giản Viết Trịch, thầy Nguyễn Văn Tơ, thầy Trần Văn Huề, thầy Đinh Bạt Hốt... . Năm 1973 trường được chuyển về đóng tại địa bàn hiện tại, sau đó chuyển đến đóng tại khu vực trường Tiểu học hiện nay. Từ năm học 1978 đến 1988 hai trường cấp 1 và cấp 2 sát nhập thành trường Cấp 1,2 Thanh Phong ( Cấp 2 chuyển về địa điểm hiện tại). Từ năm học 1988-1989 thực hiện chủ trương chung của cả Tỉnh, trường được tách ra thành trường trường Trung học cơ sở

Trải qua hơn 50 năm phát triển, trưởng thành; Trường THCS Thanh Phong hôm nay có 12 lớp với hơn 400 học sinh, 31 CB,GV,NV.  Hệ thống CSVC, khuôn viên ngày càng khang trang hiện đại, đáp ứng đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia( 12 phòng học tầng, khối phòng chức năng, hành chính... đầy đủ theo tiêu chí chuẩn quốc gia). Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong nhiều năm liền luôn được giữ vững ở tốp khá của Huyện. Tỷ lệ xếp loại học lực giỏi trên 4%, khá trên 35%, yếu, kém dưới 5%; hơn 90% xếp loại hạnh kiểm tốt, khá. Liên tục trong 10 năm trở lại nay trường luôn được công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Các tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Liên đội…đều đạt vững mạnh xuất sắc. Trường giữ vững và phát huy tốt danh hiệu đơn vị văn hoá được công nhận từ năm 2011.

Một góc nhìn của trường THCS Thanh Phong hôm nay

 

Hoạt động ngoại khóa dưới sân trường

2. Tầm nhìn.

Là một trong những trường có chất lượng của bậc học THCS mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên  và học sinh luôn có khát vọng thể hiện được mình và vươn tới những giá trị tốt đẹp .

3. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường học tập: nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

4. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Đoàn kết và trách nhiệm                                                                                      

- Lòng nhân ái và tính trung thực                                                 

- Sự hợp tác và tính sáng tạo

- Lòng tự trọng và khát vọng vươn lên

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1.Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

2. Chỉ  tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính trong công việc của mình

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 20% .

- Phấn đấu 100% giáo viên đạt trình Đại học trở lên ( Từ 2020)

- Qui mô:

+ Lớp học: 12 -> 13 lớp.

+ Học sinh: Khoảng 420 học sinh.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 40% học lực khá, giỏi ( 4-6% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 1,5%, không có học sinh kém.

+ Tuyển sinh THPT: Trên 85 %.

+ Thi học sinh giỏi các cấp hàng năm : đạt >= 60% số dự thi

- Chất lượng đạo đức

+ Chất lượng đạo đức: Trên 90% hạnh kiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học, chỗ ngồi học sinh đảm bảo đúng chuẩn

- Phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm... được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp”, đạt các tiêu chí về trường học thân thiện học sinh tích cực theo quy định

3. Phương châm hành động

Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

 

 

Ban giám hiệu Trường THCS Thanh Phong