CBĐV Công đoàn tham gia Lễ hội Phật Ngọc hòa bình thế giới (Chùa Đại Tuệ- Nam Đàn, xuân 2017)