Hành hương về đất Phật- Bái Đính, Tràng An đầu xuân Mậu Tuất